måndag 25 oktober 2010

Grundläggande debattregel

En självklar regel som alltid borde gälla i alla debatter, oberoende av ämne och forum, är att man - innan man börjar debattera - bör kunna beskriva sin meningsmotståndares åsikter och avsikter på ett sätt som gör att han/hon (motståndaren) själv känner igen sig.

Detta är en regel som ofta inte följs, då syftet med att man ställer upp i debatten snarare är att vinna den än att debattera hederligt.

Resultatet blir att man talar förbi varandra istället för med varandra, vilket då gör debatten tämligen ointressant.

Känns det igen?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar