måndag 25 oktober 2010

Det humanistiska projektet

Förbundet Humanisterna möts ständigt av kritiker som av någon anledning inte vill - med öppna öron - höra vad de säger. (Nej, jag är inte medlem, men försöker att ha ett öppet sinne.)

Dagen.se skrev jag häromdagen (ursäkta ordvitsen) följande kommentar i ämnet:

”Humanisterna har inget att invända mot att människor tror. Det är först när den religiösa tron kräver att andra människor ska inordnas under religiösa dogmer eller normer som Humanisterna framför kritik.”

”Det humanistiska projektet är ett öppet, sekulärt samhälle där friheten att tro och tänka vad som helst är garanterad, men där religiösa handlingar aldrig tillåts inkräkta på de individuella mänskliga rättigheterna.”

Detta har vi hört Sturmark m fl hävda många gånger. Varför är detta så svårt att förstå? Varför hela tiden fortsätta att med till synes outtröttlig envishet hävda att Sturmark/Humanisterna står för något annat än just detta?

Dessutom, bör inte detta vara självklarheter, även för de troende (som t ex jag själv)?

Läs också Privat tro ska bemötas med respekt

5 kommentarer:

 1. Tack Håkan! Men viker från det vi säger bör du vara på oss som en hök.

  SvaraRadera
 2. Malin Jonason05 november, 2010

  Hej Håkan!Efter 14 års medlemskap och egna erfarenheter, kan jag säga att den officiella bilden av vad Humanisterna står för,inte överensstämmer med vad många aktiva Humanister ger uttryck för. Dessutom behövs en konstruktiv diskussion om vad det humanistiska projektet egentligen innebär.
  Malin Jonason

  SvaraRadera
 3. Den officiella bilden är i nuläget den enda jag har att tillgå, och den enda som för mig är möjlig att reagera på och debattera. Döljer sig andra åsikter och en annan jargong bakom fasaderna bör detta självfallet blottläggas, och jag har förstått att Du ser det som Din uppgift.

  Jag har på Humanistbloggen ställt frågan: ”Kan jag vara troende och samtidigt vara medlem i Humanisterna om jag fullt ut pläderar för det sekulära samhället och ställer mig bakom det Humanistiska manifestet?” (Läs mer här: http://hakans-blogg.blogspot.com/2010/06/saxat-ur-mitt-brev-till-christer.html#links.)

  Flera av Humanistbloggens skribenter eller kommentarsskribenter har gett mig positiva svar på denna fråga, jag är välkommen så länge jag ställer upp på Humanisternas idéprogram och stadgar, i stadgarna finns ingen ”ateist-klausul”.

  Dock: Enligt en medlem pågår just nu en debatt på Humanisternas mailinglista om man ska tillåta troende att vara medlemmar. En del tycker inte det… vilket kan tyda på att det finns en viss diskrepans mellan den officiella bilden och den interna attityden och debatten.

  En ”konstruktiv diskussion om vad det humanistiska projektet egentligen innebär” bör ständigt stå på agendan, i samhällsdebatten såväl som i Förbundet Humanisterna.

  Ulf Gustafsson skriver på Humanistbloggen: ”För att Humanisterna skall kunna vara en positiv kraft för ett sekulärt samhälle krävs det en större intern debatt om vår egen livsåskådning och våra värderingar.”

  På denna punkt verkar i alla fall Du och Ulf G (Humanisterna) vara överens.

  SvaraRadera
 4. Den som inte förstår varför Humanisterna kritiseras måste ha missat att Humanisterna, med Sturmark i spetsen, har bidragit själva till att uppfatta Humanisterna som Ateisterna. De har nu försökt att revidera denna monopolisering av ordet "Humanism", men det krävs lite tid och ärliga handlingar inna detta blir fastställt. Den som är troende kan vara´humanist, och den som inte är troende behöver inte vara ateist heller. Man kan vara agnostiker. Humanisterna får stå son egen kast, när de skapat begreppsmonopol. JLR

  SvaraRadera