måndag 4 oktober 2010

Acceptans - ett personligt val

Genom mitt intresse för Kognitiv BeteendeTerapi (se under etiketten KBT) har jag kommit i kontakt med begreppet acceptans, nu senast genom Anna Kåvers bok Att leva ett liv, inte vinna ett krig.

Acceptans handlar om ett personligt val; att tillåta sig att både 1) se, och 2) stå ut med verkligheten (både den yttre; omständigheter och omgivning – och den inre; tankar och känslor) som den är, utan att förneka, undvika eller ens värdera den.

Acceptans handlar inte om att strunta i att söka förändring i sitt liv, på områden där man önskar en sådan, utan om att - som Kåvers boktitel antyder - sluta föra krig mot sig själv och sin omgivning. Först då kan man se klart och vidta de åtgärder som krävs för önskvärd förändring.

***

God, grant me the serenity to accept the things I cannot change,
courage to change the things I can, and
the wisdom to know the difference.

(Reinhold Niebuhr)

1 kommentar:

  1. De här tankegångarna och själva förhållningssättet rymmer oerhört mycket visdom. Jag tror vi människor har mycket att vinna på att försöka förstå innebörden av detta budskap, ta till oss det och införliva det i våra egna liv. Världen skulle bli en bättre plats!

    Maria
    http://heartsoul-maria.blogspot.com/

    SvaraRadera