onsdag 8 februari 2012

Strafflindring av religiösa skäl?

En 25-årig man döms till böter för fildelning av 60 filmer, trots att åklagaren yrkade på ett högre straff.

"Att i det här ärendet ge en påföljd på 120 dagsböter, det är felaktigt", säger kammaråklagare Fredrik Ingblad, som ska överklaga.

Ingblad tycker att den återkommande fildelningen som det här handlar om motiverar ett hårdare straff.

25-åringen har kanske fått strafflindring av religiösa skäl?

AB SvD SKD NSK LT HD GP BT D

1 kommentar: