måndag 13 februari 2012

Själv tror jag på hjärnspöken

Enligt en färsk Sifo-undersökning tror var femte svensk - 21 procent - på spöken, dvs att människor kan gå igen efter döden.

"Ungefär lika många, 20 procent, säger att de själva varit i kontakt med eller haft en förnimmelse av en person som är död."

De 20 procenten bör rimligtvis ingå i de 21 procenten, eller hur? Vilket betyder att ynka en procentenhet av dem som inte haft egna spökerfarenheter tror på spöken.

Vad är det med folk, har de ingen fantasi...?

Själv tror jag på hjärnspöken.

SR SvD SKD HD GP BT D

1 kommentar: