söndag 12 februari 2012

Hur är det nu man brukar säga...?

Regeringens budskap, framfört av bl a arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M) i riksdagen, är att "sysselsättningen har ökat kraftigt de senaste åren".

"Men hon talar ju inte om att befolkningen har ökat ännu mer, så sysselsättningsgraden har faktiskt minskat, vilket är det relevanta måttet här", enligt Bertil Holmlund, professor i nationalekonomi.

"Mellan 2006 och 2011 minskade andelen som arbetar från 66,1 till 65,8 procent."

Hur är det nu man brukar säga att man skall böja (!) ordet "lögn"?

Lögn - förbannad lögn - statistik...!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar