torsdag 12 januari 2012

Kan det vara så?

I morgon är det fredagen den trettonde...

En riktigt otursdag, enligt folksägen och skrock.

Men inte enligt försäkringsbolaget Trygg-Hansa,  vars olycksgranskning visar på nästan sju procent färre skador under fredagen den 13 än under en helt vanlig genomsnittlig dag.

Kanske inte en så revolutionerande upptäckt att skrock inte stämmer med verkligheten... men desto märkligare att det - åtminstone i det här fallet - visar sig vara på andra hållet.

Det är t o m så att de anmälda skadorna är tre procent lägre fredagen den 13 än under en genomsnittlig fredag, enligt Johan Eriksson på Trygg-Hansa.

Förklaringen är sannolikt inte så komplicerad.

Det blir som en självuppfyllande profetia... fast tvärtom - man är mer vaksam och försiktig under fredagen den 13 än under andra dagar.

Kan det vara så?

1 kommentar: