fredag 30 december 2011

Onekligen en bra nyhetsrubrik...

Den praxis som växt fram i Sverige under hösten gällande domar i fildelningsmål pekar mot att en halv miljon svenskar nu riskerar fängelse för sin fildelning.

"Det handlar om 10–20 filmer eller ett tusental musikfiler, ungefär där går gränsen för när jag i normalfallet tycker att det handlar om fängelse", säger fildelningsåklagaren Henrik Rasmusson.

Enligt nätforskaren Måns Svensson - tillika doktor i rättssociologi vid Lunds Universitet - är det dock ingen reell fängelserisk som de här fildelarna är utsatta för (kanske något man inte behöver vara doktor i rättssociologi för att kunna räkna ut...):

"Dels därför att åklagarna inte har resurser att utreda, dels därför att det inte finns samhällelig acceptans för att lagföra en halv miljon människor för ett brott som gemene man inte anser vara särskilt allvarligt."

Men Svensson missar den uppenbaraste anledningen: Det skulle krävas en rejäl byggboom vad gäller fängelseplatser... för att inte tala om vad det skulle kosta samhället att husera alla. En fängelseplats är inte gratis.

Ingen reell fängelserisk, alltså.

Men "Fängelse hotar halv miljon fildelare" är onekligen en bra nyhetsrubrik...

SVT AB DN SvD SvD HD HD GP GP BT

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar