onsdag 7 december 2011

Hade det inte varit smartare...

Läkarorganisationen Trygg Hälsa, vars läkare tidigare i höst slog larm om vanvård på Caremas Koppargården, förlorar sina avtal med nämnda gård.

Formellt fattar landstinget beslutet, men det är praxis att fråga den som driver boendet vem de vill ska utföra vården, enligt Hässelby-Vällingbys stadsdelsdirektör Leif Spjuth.

Låter rimligt. Caremas önskan att säga upp avtalet stärker dock knappast deras förtroende.

Leif Spjuth: "Brister har visat sig och Trygg Hälsa har larmat. Det gillar inte Carema, som vi tolkar det."

Om den tolkningen är riktig är det en skam för Carema.

Hade det inte varit smartare av Carema att förnya avtalet med Trygg Hälsa, och på så sätt visa att de faktiskt tar kritiken på allvar och är villiga att ta krafttag mot vanvården?

Här gör Carema uppenbarligen en annan bedömning.

DN DN DN

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar