måndag 5 december 2011

Den intressanta frågan

Statens medieråd drar efter en omfattande forskningsgenomgång slutsatsen att det inte finns några belägg för att våldsamma datorspel orsakar aggressivt beteende.

Kan så vara. Men den intressanta frågan - som i stort sett aldrig ställs i sådana här diskussioner/sammanhang - är:

Varför vill man överhuvudtaget spela datorspel med våldsamma förtecken? Spel som (ofta) går ut på att ha ihjäl andra människor, gärna så brutalt som möjligt.

Varför överhuvudtaget välja denna typ av "motiv" i sitt spelande? Vad är det som triggar?

Medierådet medger att en del av dem som spelar våldsamma spel är mer aggressiva än andra, men att det inte beror på spelen... utan att aggressiva personer i högre utsträckning dras till brutala spel.

"Bakgrundsfaktorer som familjeproblem och psykisk ohälsa påverkar både aggression och böjelse för brutala spel."

Och varför är det så? Om de våldsamma spelen nu är så oskyldiga?

SVT SVD SKD GP D

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar