fredag 14 oktober 2011

Sensationella nyheter

Amerikanska forskare har samkört diverse uppgifter, som statistik över alkoholkonsumtion och uppgifter om hur alkoholen bryts ner i kroppen.

"När resultatet jämfördes med annan statistik framstod ett tydligt mönster: Alkoholkonsumtion och vård på sjukhus går hand i hand."

Sensationella nyheter. Vad hade vi gjort utan forskarna?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar