fredag 7 oktober 2011

Långsökt koppling, kanske

Jag läser att hundar övar i kampen mot vildsvin och tänker osökt på den så kallade "sinnesrobönen":

Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra,
mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden.

Bönen handlar både om mod att agera och medvetenhet om sina egna begränsningar.

Något som behövs hos en jakthund i samband med vildsvinsjakt.

Hunden måste ha mod nog att leta upp vildsvinet och stanna vid det (och meddela jägaren med ett ihållande skall) - men; samtidigt ha förstånd att inte börja strida med det, och därmed utsätta sig själv för fara.

Långsökt koppling, kanske. Eller inte.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar