lördag 6 augusti 2011

Vad bidrar jag med?

Enligt en ny studie lever den längre som kommer bra överens med sina arbetskamrater.

Att ha vänliga och tillmötesgående kollegor och att få uppleva ett känslomässigt och professionellt stöd på sin arbetsplats är av oerhörd vikt för ens hälsa. Och i förlängningen - ens livslängd.

Bra att veta i den mån man själv kan välja arbetskamrater.

Det man lätt glömmer bort är att man själv är arbetskamrat och kollega till andra.

Bidrar jag på ett positivt sätt till mina kollegors hälsa?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar