onsdag 3 augusti 2011

Det ansvaret kommer vi inte undan

Internet är något fantastiskt, en hel värld av möjligheter vi knappast ens kunde drömma om för 15-20 år sedan. Möjligheter som hela tiden växer och utvecklas, allt för att underlätta kommunikationen och informations- och tankeutbytet mellan oss människor, enskilda såväl som föreningar och företag.

Men allting har såklart en baksida...

I en granskning av sociala medier som SvD (Svenska Dagbladet) har gjort skildras bland annat brottsligheten på Facebook.

"Allt fler brott sker på och med hjälp av Facebook. Men polisen saknar teknik och resurser för att arbeta effektivt på den nya brottsplatsen."

Man har gått igenom nästan 200 Facebookrelaterade polis­anmälningar och kan konstatera att det vanligaste brottet är att folk får sina konton kapade, därefter följer trakasserier, som ofredande, förtal och hot.

När det gäller hot återkommer ungdomar generellt något oftare än andra grupper bland anmälningarna.

"Det handlar mycket om förtal eller om bråk som sätts i gång via kommentarer, kränkningar av olika slag" menar Johanna Östergren, kurator på ungdomsmottagningen i Huddinge kommun.

Östergren skulle vilja se att de vuxna som arbetar med unga fick en bättre inblick i sociala medier. T ex genom utbildning.

Någonstans gäller det i högsta grad även föräldrarna. Det är i hemmen de första och viktigaste brottsförebyggande åtgärderna bör ske.

Det ansvaret kommer vi som föräldrar inte undan.

SvD SvD SvD SvD SvD SvD SvD SvD SvD SvD SvD SvD SvD

************

Ny sajt hjälper Facebookberoende Facebook kan bryta mot lagen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar