måndag 7 februari 2011

Det är ingen naturlag...

Lita Ford, snygg på jobbet...
Arbetsgivare vill ha personal som ser snygg och frisk ut och inte väger för mycket.

”Sex av tio vill att personalen ska vara 'snygg'. Sju av tio väljer bort överviktiga. Det visar en undersökning bland 1000 företag i Sverige, framför allt inom handeln och hotell- och restaurangbranschen.” (DN.se)

Jag undrar, var finns inställningen att alla människor har samma värde, oberoende av kön, ålder, etnicitet, politisk eller religiös övertygelse, och (RIMLIGTVIS) utseende?

”I studien sade också 90 procent av arbetsgivarna att de vill ha anställda med god fysik. Men själva utseendet var alltså också viktigt, särskilt inom detaljhandeln där nästan åtta av tio angav att det hade betydelse.”

Att ”god fysik” kan ingå i en kravprofil, är väl kanske inte så anmärkningsvärt, framför allt inte om jobbet är fysiskt krävande. Men utseendet?

Visst, jag vet att utseendet har betydelse, framför allt i servicebranchen. Men det är för att VI, både arbetsgivare och kunder, TILLMÄTER DET BETYDELSE och inget annat, det är ingen naturlag.

Heder åt den arbetsgivare som – driven av en sund människosyn - ställer sig över denna – i förlängningen – destruktiva och exkluderande attityd i sin rekrytering.

************

Kommentarer, Studie om schack, Jenny Östergren: Det är en plåga att vara för vacker

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar