lördag 29 januari 2011

Inte en dag för tidigt…

Dagen.se konstaterar att religionen fått allt större plats i det sekulära Sverige på senare tid, p g a den ökade invandringen.

”Med det växer behovet av att dra dess gränser.” säger integrationsminister Erik Ullenhag.

”Vi ska naturligtvis ha frihet att välja religion, men det finns också en gränsdragningskonflikt om och när ens religiösa övertygelse ska gå före samhälleliga normer, och ska den få göra det?”

Mitt spontana svar är... nej. Sedan börjar jag fundera... samhälleliga normer kan alltid diskuteras; vilka är de och varför har vi dem? Samhälleliga normer och juridiskt regelverk är ju egentligen två helt olika saker.

”Rätten att tro på Gud innebär inte att man får kränka andra, slippa skolplikten eller ställa orimliga krav på arbetsgivaren. Den diskussionen kan behöva föras, säger Erik Ullenhag.”

Inte en dag för tidigt…

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar