måndag 10 januari 2011

Det goda samtalet

”Låtsas att ni är Sherlock Holmes, inte hans sekreterare. Då blir jobbet oändligt mycket roligare.”

(Nisse Simonssons uppmaning till sina läkarkollegor, ur boken Livet är inte så tokigt om man beaktar alternativet)

”Vi läkare ska se varje patient som en utmaning där det finns en gåta att lösa. (…) Jag står inför en människa som bär på en gåta. Ett pussel ska läggas, där de rätta bitarna ska hittas för att ge lösningen.”

Ett pussel som läkaren, enligt Simonsson, bör lägga tillsammans med patienten. Men då krävs det en läkare som är närvarande, nyfiken, lyssnande och medkännande.

Ingår träning i dessa egenskaper i läkarutbildningen? Det borde det.

Det goda samtalet är bästa medicinen!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar