lördag 11 december 2010

Vars och ens ansvar

Jag har tidigare berört vars och ens moraliska ansvar, vad gäller att reagera mot rasism (läs här). Dessa tankar kan naturligtvis tillämpas på all ondska.

I en artikel om Ann Heberlein, etikforskare och författare (hon har bl a skrivit En liten bok om ondska), i fackförbundet Unionens tidning Kollega, berörs ämnet.

Ann Heberlein:

"För att ondska ska kunna frodas krävs alltid att det finns en passiv skara. Ondska kan aldrig existera i ett tomt rum utan kräver en handling och ett tyst medgivande."

Här kommer ingen av oss undan sitt ansvar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar