tisdag 12 oktober 2010

Det gäller att ge akt på sig själv

Dagen.se låter oss veta att ateister och agnostiker vet mer om religion än troende, allt enligt en ny amerikansk undersökning.

Detta bekräftar min teori att ateister i högre grad än troende gjort ett medvetet och genomtänkt val, medan troende i hög grad tror slentrianmässigt, pga uppväxt, kompisar och sammanhang.

Adam Hamilton, amerikansk metodistpastor och författare till boken "När kristna missförstår" skriver:

”Jag tror att många kristna accepterar det de hör som sant och undersöker inte vidare. Konsekvensen blir att de tror det egna sammanhanget har sanningen. Det är inte sunt för någon, oavsett vilken tro man har.”

Detta är också min erfarenhet, man tror för att man ”vill” tro, och man inbillar sig att just ”jag” har hamnat på rätt ställe, i rätt kyrka el dyl, där Gud uppenbarar sig på ett speciellt sätt.

Ganska korkat, faktiskt… Men vi har nog alla ett stråk av detta självförhärligande, oberoende av trosuppfattningar - religiösa, ateistiska eller agnostiska. Det gäller att ge akt på sig själv här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar