torsdag 16 september 2010

Skrota begreppet politisk korrekthet!

Politisk korrekthet är ett begrepp som på senare år flitigt används i samhällsdebatten. Att vara politiskt korrekt innebär att ha åsikter ”som stämmer väl överens med åsikterna hos det (för tillfället) ledande kulturskiktet i frågor som rör politik och samhälle.” (Nyordsboken, Norstedts Ordbok).

Enligt Wikipedia är politisk korrekthet ”en omstridd term. De som företräder sådana åsikter eller strävanden som beskrivs som politiskt korrekta har förstås en annan uppfattning än de som använder termen.”

Begreppet används ofta för att misstänkliggöra sin meningsmotståndares avsikter och åsikter; att beskylla denne för att vara politiskt korrekt är att antyda att han/hon inte kan tänka själv eller våga ta egen ställning. Med andra ord: en feg retorik som ofta tas till när de egna argumenten tryter.

Dagens debattörer: skrota begreppet politisk korrekthet, debattera hederligt och håll er till sakfrågan!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar