onsdag 7 juli 2010

En utmaning för mänskligheten

Seglora smedja är en teologisk tankesmedja och mötesplats i skärningspunkten mellan det existentiella och samhälleliga och ”en oberoende röst som verkar i kritisk solidaritet med Svenska kyrkan”.

På smedjans hemsida finns en klok och angelägen text av Sigrid Kahle, med rubriken En utmaning för mänskligheten.

Sigrid Kahle är en svensk journalist och författare som bl a har specialiserat sig på islams värld och kultur. (Wikipedia)

Saxat ur texten:

”Världen är full av konflikter… hur kommer det sig att vi har existerat miljontals år på jorden utan att lära oss älska varandra?”

”Varför skulle religionerna kunna svara på mänsklighetens svåra frågor?"

"Jo, därför att religionerna härbärgerar mänsklighetens äldsta tänkande om livets mening.”

”En utmaning för mänskligheten är att överskrida de stora religionernas kulturella begränsningar och finna en vishet, en evig filosofi, en kärna som kan överbrygga deras motsättningar."

”Det yttersta varat som ej kan beskrivas är detsamma för alla människor.”

Läs hela texten här: En utmaning för mänskligheten.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar