söndag 15 juni 2014

Instämmer...


Antje Jackelén, Sveriges första kvinnliga ärkebiskop, installerades i dag i Uppsala domkyrka i närvaro av bl a kungafamiljen och trossamfundsminister Stefan Attefall.
Jag säger grattis till Antje. Och till Svenska kyrkan.
Och jag instämmer med Patrik Lindenfors på  Humanistbloggen,  som menar att det finns en hel del att glädja sig åt "gällande den Svenska kyrkan och deras moderniserande förhållande till svensk kristendom", t ex att man släppt den traditionella synen på vilket kön representanter för kyrkans ledarskap måste ha, den traditionella synen på homosexualitet, synen på Jesus som den enda vägen... osv.
"I den här typen av strävanden är Antje Jackelén en nutida förgrundsfigur, så man får anta att främjandet av moderniseringsprocessen kommer att fortsätta. För detta är vi både glada och tacksamma."
Instämmer, som sagt. Och önskar Antjé Jackelén all framgång i sin förestående uppgift och utmaning.
SVT AB DN SKD D D D KT
************

Håkan på YouTube, poeter.se och... Facebook. Välkommen!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar