"Det första budordet ("Du skall inga andra gudar hava jämte mig", min anmärkning) (...) har fortsatt giltighet för alla kristna. Det är något att ta spjärn emot när olika livsåskådningar och religioner möter varandra..."

"Kristen tro gör anspråk på att ensam sitta inne med sanningen. Det finns bara en Gud och endast en väg till honom, den som går genom Jesus Kristus."

"... i grunden har alla fel som förnekar den monopolställning på livsåskådningsmarknaden som den treenige Guden vid tidens slut kommer att uppnå."

"Just så kaxigt har vi med stöd i Bibeln rätt att uttala oss..."

"Men ju större tydligheten är, desto viktigare är det att den balanseras med en respekt för den som har en annan religion eller är generell gudsförnekare."

Hur visar man då denna respekt i mötet med "den andre"?

Knappast genom att - inte sällan i total avsaknad av sakliga argument - utgå från att "jag har rätt och Du har fel".

Det är i högsta grad respektlöst. Och korkat.

************

Andras blogginlägg på samma tema: Kristen arrogans, Debatt om bibelsyn, tydlighet och respekt

************

Besök gärna min sida på poeter.se!