tisdag 11 december 2012

Är det nå't jag inte förstår här?

Den brittiska regeringen ämnar lägga ett lagförslag om att tillåta samkönade äktenskap, men samtidigt förbjuda de två största trossamfunden - Church of England (anglikanska kyrkan) och Church of Wales, som tydligt tar ställning mot homoäktenskap - att genomföra vigselceremonier för samkönade.

Som om dessa samfund skulle bry sig? Eller är det nå't jag inte förstår här?

(Andra samfund ges möjlighet att utföra vigslarna, liksom borgerliga vigselförrättare. Gott så.)

SvD HD GP BT

************

Besök gärna
min sida på poeter.se!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar