torsdag 20 december 2012

Annars riskerar det att bli ett evigt tuggande

Jag har - såklart (!) - följt debatten kring skolavslutningars vara eller icke vara i kyrkan, adventsgudstänster för skolelever osv, men dragit mig för att skriva i ämnet, då jag tyckt att debatten bitvis spretar ordentligt, samtidigt som den ger sken av att vara enkel.

Men nu tar jag bladet från mun. Ifall någon är intresserad...

Debatten handlar egentligen inte om en fråga, utan om en lång rad frågor, som jag ser det:

Skall den svenska kommunala skolan vara ickekonfessionell? Om så är fallet, är det ok att privata friskolor har drag av konfession? Alltså, skall samma sak gälla för båda (obligatoriska) skoltyperna, eller är det ok med olika regler?

Om skolan kan få vara konfessionell, vilka trosinriktningar (religiösa eller andra) är ok? Och vilka är det inte? Och varför/varför inte?

Om skolan skall vara ickekonfessionell, bör skolavslutningarna också vara det? Om så är fallet, kan man ändå hålla till i kyrkan? Kan skolavslutningen hållas av en präst? Måste prästen då undvika att uttrycka sin tro, t ex genom bön, välsignelse, påbjudande av psalmsång? Är det ok med sång av psalmer (=sånger med uppenbart kristet innehåll), men inte av bön och välsignelse? Varför/varför inte?

Om skolavslutningen hålls i kyrkan av präst som uttrycker/utövar sin tro, skall den (skolavslutningen) då vara obligatorisk? Eller frivillig? På skoltid? Eller utanför?

Kan man ägna sig åt/ta del av konfessionell verksamhet under eller utanför skoltid i rent studiesyfte? Var går gränsen mellan studier av religion och religionsutövning och utövande av religion?

Skall det finnas (religiösa eller andra) alternativ till en kristen skolavslutning? Muslimsk skolavslutning? Obligatorisk eller frivillig?

Bör man skilja på vad som gäller för en skolavslutning och, låt oss säga, en adventsgudstänst?

En fråga som öppnar upp för en mängd nya...

Jag skulle - som Du säkert förstår - kunna hålla på en bra stund till.

Men skall man ha en vettig debatt kring dessa frågor måste man ta tag i dem utifrån ett bredare perspektiv. Annars snackar man lätt förbi varandra och kommer ingenstans.

Jag skall här göra ett försök att sammanfatta mina egna åsikter och tankar i sammanhanget:

Jag anser att:

-den obligatoriska skolan i alla delar skall vara helt konfessionsfri, oberoende av skoltyp.

-samlingar i en kyrklokal aldrig skall behöva vara konfessionsfria, prästen gör och säger precis vad som faller honom/henne in där (nja, domkapitlet håller kanske inte med mig, men Du förstår vad jag menar...).

-skolavslutningarna skall vara helt konfessionsfria. Och därför inte genomföras i kyrkan, utan i annan - religiöst neutral - lokal. Vad är det för fel på skolans gympasal, om man nu inte har någon aula?

-man som skolklass i rent studiesyfte skall kunna besöka vilka religiösa sammankomster som helst, på samma sätt som man t ex besöker en rättegång eller ett kommunfullmäktige-sammanträde. Dessa studiebesök kan mycket väl vara obligatoriska - som vilket annat studiebesök som helst. Jag ser inga problem med det så länge man inte tvingas att delta.

-Svenska kyrkan - liksom övriga trossamfund, kristna och andra - skall vara i sin fulla rätt att bjuda in skolklasser till att fira gudstjänster av olika slag, under förutsättning att dessa är helt frivilliga och alltså inte sker på obligatorisk skoltid.

Debatten kring dessa frågor lär fortsätta. Min enkla förhoppning är att man i högre grad benar ut dem först, innan man sätter tänderna i dem. Vad är det vi diskuterar?

Annars riskerar det att bli ett evigt tuggande.

************

Enighet om ny skollag i regeringen Adventsuppropet är bara-början Adventsuppropet problematiskt

Camilla Grepe: Frimodiga bekännelser i skolkyrkofrågan

Håkans Blogg: Tjatigt och förutsägbart

************

Besök gärna min sida på poeter.se!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar