lördag 20 oktober 2012

Ja, definitivt

Bengt Olof Dike, frilansjournalist, f d kyrkomötesombud, kyrkoråds- och kyrkofullmäktige-ledamot m m skriver på debattforumet Churchmill om den kristna missionsbefallningen.

”Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den deliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.” (Matt 28:16-20)

Bengt Olof Dike: "Kan orden, maningen, budskapet till kyrkan, kyrkfolket – präster, förtroendevalda och alla andra i vår kyrka – vara tydligare, mer pedagogiska och mer direkta?"

Jag skriver i en kommentar till artikeln:

"Ja, definitivt. Vad innebär det att vara en Jesu lärjunge? Till skillnad från den som INTE har en kristen tro i botten, men som ÄNDÅ 'aldrig förtröttas i kraven på frihet – inte minst religionsfrihet – fred och demokrati i stater, där diktatur, förföljelse och förtryck råder'?" Osv.

Läs gärna hela Dikes artikel + min och andras kommentarer, här: Har kyrkan glömt missionsbefallningen?

************

Ett tidigare blogginlägg som berör ämnet: Apropå svart eller vitt...

************

Besök gärna
min sida på poeter.se!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar