lördag 15 september 2012

Revolutionerande uppenbarelse?

Den tibetanske ledaren Dalai Lama skriver på Facebook att religion har sina begränsningar i kampen för det goda. Men han går längre en så:

"...verkligheten i dag innebär att det inte längre är lämpligt att bygga etik och moral på religion."

"...det är dags att hitta ett sätt att resonera kring andlighet och etik och moral som över huvud taget inte har med religion att göra."

Lama hänvisar till sin bok "Bortom religion: Etik och moral för en hel värld", i vilken han argumenterar för att religion i sig kanske (!) inte längre kan erbjuda en tillfredsställande lösning på alla problem i världen.

För en normalt tänkande människa kan väl detta knappast komma som nå'n större revolutionerande uppenbarelse?

************

Besök gärna min sida på poeter.se!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar