fredag 31 augusti 2012

Felriktat, med andra ord

Den amerikanske katolske prästen Benedict Groeschel tar sexbrottsdömda kollegor i försvar, och menar att det ofta är de unga som är förövarna.

"Tänk er en man nära ett nervöst sammanbrott och att en ung person söker upp honom. I en hel del fall är 14-18-åringar förövarna."

Det förklarar varför övergreppen får fortgå alltjämt, trots katolska kyrkans insatser för att stävja sexbrottsligheten i de egna leden. Insatserna riktas nämligen ofta mot prästerna.

Felriktat, med andra ord. Om man får tro Groeschel.

************

Besök gärna min sida på poeter.se!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar