fredag 20 april 2012

Utvecklingen går framåt...

I en av de största enkäter som gjorts kring synen på människans ursprung får 500 församlingsledare från de större protestantiska samfunden ta ställning till påståendet "Jag tror att Gud använde evolutionen för att skapa människan".

48 procent svarade att de inte instämmer alls och 17 procent att de är tveksamma.

Och 35 procent svarade alltså "instämmer helt" eller "instämmer delvis".

Så man kan i alla fall konstatera att utvecklingen går framåt...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar