söndag 1 april 2012

Bland kineserna, ja

Tidskriften The Economist har undersökt vilka språk som lämpar sig bäst för twitterformatets begränsade utrymme på 140 tecken, genom att översätta en engelsk text till en rad andra språk.

Det visade sig då att merparten av översättningarna krävde större utrymme än den engelska ursprungstexten.

Dock icke den kinesiska, som blev betydligt kortare.

Vilket gjorde att man drog slutsatsen att "de kinesiska tecknen är effektiva informationsbärare".

Bland kineserna, ja. Det glömde man lägga till.

1 kommentar: