söndag 11 mars 2012

Farlig förenkling

Enligt en studie vid brittiska Oxforduniversitetet visade personer som tog betablockerande läkemedlet propranolol mindre benägenhet för rasistiska attityder, jämfört med personer som fått ta placebo.

"Propranolol används för att sänka högt blodtryck genom att dämpa hjärtfrekvensen, samt för att komma till rätta med de fysiska symptomen av ångest och migrän."

"Vid behandlingen blockeras aktiveringen av det så kallade autonoma nervsystemet och de områden i hjärnan där känslomässiga reaktioner utvecklas, såsom exempelvis rädsla."

Att rasism ofta bottnar i rädsla för det okända är väl kanske ingen nyhet. Men kan rasism verkligen motverkas så enkelt?

"Forskarna menar att propranolol reducerar rasfördomar eftersom dylika undermedvetna tankar utlöses av det autonoma nervsystemet – det nervsystem som läkemedlet blockerar."

Doktor Chris Chambers vid Cardiffuniversitetet poängterar att tolkningen av studiens resultat kräver ”extrem försiktighet”.

Klokt sagt. I studien ingick 36 personer. Inte 1036.

"Enligt min mening kan inte dessa preliminära resultat på långt när ge stöd för att propranolol specifikt påverkar rasattityder" säger han.

Nej. Men visst är det en intressant tanke. Det hade förenklat synen på rasism.

Förenklat på ett farligt sätt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar