lördag 25 februari 2012

Vilken är deras "bibel"?

Veckans affärer har granskat jämställdheten i Sveriges börsnoterade företag, riksdag, kommuner, landsting, statligt styrda bolag, universitet och Svenska kyrkan. Med blandat resultat.

I de statligt styrda bolagens styrelser - om man räknar de bolag som omsätter mer än 1 miljard kronor - är fördelningen män-kvinnor 56-44 procent.

Inom de folkvalda politiska församlingarna är fördelningen jämnare, nästan 50-50.

I Svenska kyrkan är var fjärde biskop kvinna. Liksom var fjärde kyrkoherde.

Kan bland annat skyllas på ett fortsatt - inte helt obetydligt - motstånd mot kvinnliga präster. Av teologiska skäl.

I det privata näringslivet är kvinnorepresentationen i börsbolagens styrelser 23 procent, i ledningsgrupperna bara 16 procent.

Vad har det privata näringslivet att skylla på? Vilken är deras "bibel"?

1 kommentar:

  1. En reflexion kring ämnet som sådant:

    Om man inte enbart riktar in sig på börsnoterade företag utan i stället räknar alla människor som driver någon form av eget företagande, så misstänker jag att man får fram en annan bild som inte är lika deprimerande ur jämställdhets-synpunkt.

    SvaraRadera