måndag 30 januari 2012

Är de medvetna om att de kan strunta i att anmäla också?

Under 2011 tog Reklamombudsmannen (RO) emot rekordmånga anmälningar– 1000 stycken (en fördubbling jämfört mot 2010), vilket enligt RO Elisabeth Trotzig bland annat kan bero på ökad kännedom hos allmänheten om möjligheten att anmäla reklam till RO.

"Det finns en medvetenhet hos konsumenterna i dag."

Är de medvetna om att de kan strunta i att anmäla också?

Min syn på saken hittar Du här: Ett tillåtande samhälle De kanske rent av har rätt

SVT SvD SKD HD GP

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar