onsdag 7 december 2011

Dåliga eller goda nyheter?

Brittiska forskare konstaterar i British Journal of Cancer att 40 procent av alla cancerfall beror på livsstil; främst tobak, frånvaron av färsk frukt och färska grönsaker och för mycket alkohol.

Dåliga nyheter? Ja, på sätt och vis. Det är tragiskt att cancer i så pass hög grad är självförvållad.

Goda nyheter? Ja. på sätt och vis. Det är hoppfullt att cancer i så pass hög grad går att förebygga.

Låt oss ta fasta på det senare.

AB SvD GP D

1 kommentar: