fredag 18 november 2011

Alltid något

Håkan Juholt tror att kritiken mot honom kommer att ge vika framöver för "viktigare saker".

Det ena behöver dock inte utesluta det andra.

Kritiken bör inte ge vika för något annat än det eventuella faktum att man faktiskt finner den osaklig eller irrelevant.

Oberoende av om Juholt kommer att kunna sitta kvar som S-ledare eller ej - efter all kritik och alla turer - har hans gärning åtminstone resulterat i en konkret sak; riksdagsförvaltningen ändrar sina ersättningsblanketter.

Fortsättningsvis kommer det tydligt att framgå på blanketterna att skattebetalarna inte ska bekosta hyra för eventuell partner.

Alltid något.

DN DN SvD SvD HD HD GP GP D D D

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar