måndag 14 februari 2011

Positive organizational science

"Bättre att tända ett ljus än att förbanna mörkret" är ett gammalt välkänt ordspråk, tillämpbart i alla tänkbara sammanhang. Läs mer här.

Detta sätt att tänka lämpar sig lika bra i arbetslivet som i privatlivet.

Positive organizational science, POS, har i USA växt fram som ett nytt forskningsfält vid flera universitet. Grundidén är enkel: istället för att fokusera på varför saker går fel ska man undersöka vad som fungerar och sedan jobba för att förstärka det.

POS har även börjat sprida sig i Sverige, genom forskningsstudier, metoder och kurser som riktar sig mot chefer.

Marie Lassesson, affärsområdeschef på konsult- och managementföretaget IT-ledarna:

"Det är mycket roligare och ger mer kraft att ta avstamp i det som fungerar bra än att fokusera på problemen. Man kommer inte ifrån problemen, det är inte syftet. Men man kan närma sig dem från ett annat håll, från hur vi vill att det ska fungera när det fungerar som bäst."

(Källa: Kollega.se)

Sanningar – så enkla att förstå, men så svåra att på djupet ta till sig och omsätta i verkligheten. Men jag upprepar mitt ”motto” med en dåres envishet: Det går!

************

Jag skriver om debattetikNewsmill. Återkommande läsare av Håkans Blogg känner igen tongångarna…

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar