söndag 13 februari 2011

Fyndig rubrik

Jag läste för ett tag sedan i en debattreplik av Per Tryding (civilekonom och fil dr i lärande) i SvD om den svenska skolans klena resultat i internationella tester, och att det finns gemensamma nämnare bakom lyckade skolmodeller.

En sammanställning av 55.000 studier med 90 miljoner elever visar att det är vad lärarna gör som spelar roll. ”Vill man söka korta svar på hur skolan kan förbättras så handlar det om kompetenta lärare.”

”I Sverige har lärarna tappat 50 procent av lönen på fyrtio år. (…) Vi prioriterar många lärare framför bra lärare. (…) Många lärare gör att man inte har råd att ge dem attraktiva löner.”

”En ökning av lärarlöner, kanske med 10000 kronor i månaden, skulle starta en god spiral.”

Med andra ord ge oss kompetentare lärare, då urvalet skulle bli större vid antagningen till lärarutbildningarna.

Därav den smått fyndiga rubriken:

Tätare lärare, inte lärartäthet…

************

Jag skriver om debattetikNewsmill. Återkommande läsare av Håkans Blogg känner igen tongångarna…

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar