måndag 20 december 2010

Chefen ser Dig...

Jag läser på Ekonominyheterna E24 om chefens möjligheter och rätt att kolla sina anställda genom att läsa mejl från jobbdatorn – ”så tänk dig för innan du trycker i väg den där privata eller svavelosande drapan”…

Arbetsgivarna kan också kolla på vilka webbsidor vi besöker, sätta upp övervakningskameror som registrerar ”allt”, göra alkotester och kräva urinprov m m.

Det finns – enligt artikeln – i nuläget inget lagstadgat skydd mot arbetstagarens integritet.

Flera utredningar har gjorts - den senaste ger förslag på hur man kan reglera arbetsgivarnas rätt till kontroll.

Facken gjorde tummen upp, se’n hände ingenting…

En teori är att ”regeringens ointresse beror på ’ett framgångsrikt lobbyarbete från arbetsgivarnas sida’”.

”Och risken för smygläsning av e-post kanske leder till fler möten och samtal IRL – in real life?”

Det gäller att se saken från den ljusa sidan…

************

Kompletterande länkar 27-28.12.10:

Allt fler svenskar avlyssnas
Digitala infödingar ställer krav

Chefen får kolla Dig - men inte Din partner (åtminstone inte i USA-stat?):

Bedragen riskerar fängelse efter mejlintrång

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar